Tụ hóa >50V

Tụ hóa 400V 4.7uF

PD001172
1.000₫

Tụ hóa 450V 150uF

PD001171
22.000₫

Tụ hóa 470V 250uF

PD001170
30.000₫

Tụ hóa 450V 47uF

PD001169
7.000₫

Tụ hóa 250V 220uF

PD001168
12.000₫

Tụ hóa 450V 330uF

PD001167
17.000₫

Tụ hóa 450V 470uF

PD001164
22.000₫

Tụ hóa 63V 10000uF

PD001163
35.000₫

Tụ hóa 100V 10000uF

PD001162
50.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)