Tụ hóa 50V

Tụ hóa 50V 0.47uF

PD001137
400₫

Tụ hóa 50V 1000uF

PD001135
3.000₫

Tụ hóa 50V 3300uF

PD001133
7.000₫

Tụ hóa 50V 470uF

PD001132
1.500₫

Tụ hóa 50V 4.7uF

PD001131
400₫

Tụ hóa 50V 47uF

PD001130
400₫

Tụ hóa 50V 22uF

PD001129
400₫

Tụ hóa 50V 1uF

PD001128
400₫

Tụ hóa 50V 4700uF

PD001127
9.000₫

Tụ hóa 50V 2200uF

PD001126
4.000₫

Tụ hóa 50V 220uF

PD001125
1.000₫

Tụ hóa 50V 100uF

PD001124
800₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)