Tụ hóa 25V

Tụ hóa 25V 4700uF

PD001120
5.000₫

Tụ hóa 25V 10uF

PD001119
1.000₫

Tụ hóa 25V 470uF

PD001118
1.500₫

Tụ hóa 25V 1000uF

PD001117
2.000₫

Tụ hóa 25V 220uF

PD001115
1.000₫

Tụ hóa 25V 2200uF

PD001114
2.500₫

Tụ hóa 25V 47uF

PD001113
400₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)