ADC-DAC

DAC8512 SO8

PD001352
25.000₫

MCP3204 4x12-Bit ADC

PD001312
52.000₫

ICL7135 SOP

PD001097
40.000₫

ADC0804 DIP20 - ADC 8bit

PD000775
50.000₫

DAC0800 DIP16 - DAC 8 bit

PD000774
45.000₫

DAC0808 DIP16 - DAC 8 bit

PD000773
45.000₫

ADC0809 DIP28 - ADC 8bit x 8

PD000772
47.000₫

ICL7135CN DIP28 TCL7135CN 

PD000706
50.000₫

Module AD 24bit HX711

PD00393
35.000₫
ADC,DAC, tương tự sang số, số sang tương tự, chuyển đổi
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)