8051 - AVR

Atmega8A/L 8-16AU/PU

PD100011
50.000₫

AT89S52 24AU TQPF44

PD00002
30.000₫

ATmega64A - AU

PD00014
95.000₫

ATmega32

PD00012P
135.000₫

ATmega16 AU PU

PD00011
110.000₫

ATmega8 AU PU

PD00009P
50.000₫

AT89C2051 24PU DIP20

PD00006
30.000₫

AT89S51-24PU DIP40

PD00005
30.000₫

AT89C51-24PU DIP40

PD00004
30.000₫

AT89S52-24PU DIP40

PD000003
30.000₫

ATtiny13A - AU SOP8 PU DIP8

PD00017P
20.000₫
vi điều khiển, 8051, AVR, arduino, kit vi điều khiển
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)